श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

Books Available:
246
Address:
Shri Adinath Jain Temple, Chickpet, Karnataka, 560053
Contact Person:
Praveen guruji, 080-41140142
9036810930, praveenguruji123@gmail.com
 • Img-default-bookcover
  Request

  A-1

  पांडव चरित्र याने जैन महाभारत (संस्कृत गद्यबद्ध)

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  देवविजयगणि म.
  संपादक:
  कल्पयशसूरि म.

  भाषांतर/अनुवादक:
  स्थूलभद्रसूरि म.

  प्रकाशक:
  जीरावला पार्श्वनाथ २४ तीर्थंकर तीर्थ
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  कथा
  वर्ष:
  2009
  विक्रम संवत:
  2065
  पन्ने:
  432
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  200
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  A-2

  त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरित्र भाषांतर (पर्व - ७,८,९)

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  हेमचंद्राचार्य म.सा.
  []:
  []

  प्रकाशक:
  जैन प्रकाशन मंदिर
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  पर्व 7 मां 8 मां बलदेव.वासुदेव. प्रतिवासुदेव.राम.लक्ष्मण ने रावणनुं श्री नमिनाथ अने 10. 11. चक्रवर्ती.हरिषेण ने जयना चरित्रो पर्व 8 मामां श्री नेमिनाथ अने नवमा वासुदेव बलदेव. ने प्रतिवासुदेव कृष्ण बलभद्रने जरासंधना चरित्र. पर्व 9मामां 12 मा चक्री ब्रह्मदत्तनुं अने पार्श्र्वनाथजीनुं चरित्र
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  1990
  पन्ने:
  500
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  250
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_541137cbf9d78406cd000357
  Request

  A-73

  नयने बांधी प्रीत

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  हर्षशीलविजय म.सा.
  संपादक:
  कुलशीलविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  आत्मश्रेय प्रकाशन - मुंबई
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  चरित्र
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  158
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  200
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_54256b7af9d78406cd00055d
  Request

  A-276

  प्रतिमा शतक शब्दशः विवेचन
  भाग - 1

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  यशोविजयजी म.सा.
  टीकाकार:
  यशोविजयजी म.सा.

  विवेचक:
  पं. प्रवीणचंद्र खीमजी मोता

  प्रकाशक:
  गीतार्थगंगा
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2058
  पन्ने:
  355
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  75
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_54256db5f9d78406cd000561
  Request

  A-277

  प्रतिमाशतक शब्दशः विवेचन
  भाग - 2

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  यशोविजयजी म.सा.
  टीकाकार:
  यशोविजयजी म.सा.

  विवेचक:
  पं. प्रवीणचंद्र खीमजी मोता

  प्रकाशक:
  गीतार्थगंगा
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2058
  पन्ने:
  760
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  80
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_54256e6bf9d78406cd000563
  Request

  A-278

  प्रतिमाशतक शब्दशः विवेचन
  भाग - 3

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  यशोविजयजी म.सा.
  टीकाकार:
  यशोविजयजी म.सा.

  विवेचक:
  पं. प्रवीणचंद्र खीमजी मोता

  प्रकाशक:
  गीतार्थगंगा
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  1187
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  100
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  A-462

  भगवान महावीरनी अंतिमदेशना

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  विशालसेनसूरि म.सा.
  संपादक:
  मीनाबेन अनिलभाई कापडिया

  प्रकाशक:
  विराट प्रकाशन मंदिर - पालिताणा
  भाषा:
  गुजराती, प्राकृत
  विषय:
  चिंतन
  वर्ष:
  1982
  विक्रम संवत:
  2038
  पन्ने:
  288
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  25
  अलमारी:
  24
  शेल्फ:
  2
  टिप्पणि:
  -
 • S_53ea1f31f9d784664700016a
  Request

  A-5001

  संधिकाळ

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  रत्नसुंदरसूरि म.सा.
  प्रकाशक:
  रत्नत्रयी ट्रस्ट - अमदावाद
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2000
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  131
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  40
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_53ea208bf9d784664700016c
  Request

  A-5002

  कल्याण कलिका
  भाग - 1

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  कल्याणविजय म.
  प्रकाशक:
  कल्याणविजय शास्त्रसंग्रह समिति
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  ज्योतिष
  वर्ष:
  1956
  विक्रम संवत:
  2012
  पन्ने:
  623
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  6
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_53ea2215f9d78406cd00029d
  Request

  A-5003

  पुरिमताल जैन तीर्थ

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  पद्मविजय म.सा
  प्रकाशक:
  निर्ग्रंथ साहित्य प्रकाशन संघ
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  48
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  5
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_53eb110df9d78406cd0002b4
  Request

  A-5003

  जैन तीर्थ श्री पुरिमताल

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  पद्मविजय म.सा
  प्रकाशक:
  निर्ग्रंथ साहित्य प्रकाशन संघ
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  48
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  5
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_53ea2310f9d78406cd00029f
  Request

  A-5004

  श्रावक जीवन
  भाग - 3

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  भद्रगुप्तसूरि म.
  अनुवादक :
  डॉ. प्रहलाद पटेल

  प्रकाशक:
  विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट - महेसाणा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  व्याख्यान
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2049
  पन्ने:
  278
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  50
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_53ea1e6cf9d78406cd00029b
  Request

  A-5005

  मैं मजेमें हूँ

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  रत्नसुंदरसूरि म.सा.
  अनुवादक:
  नंदनभाई

  प्रकाशक:
  रत्नत्रयी ट्रस्ट - अमदावाद
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2001
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  75
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  30
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_53ea23fbf9d78406cd0002a1
  Request

  A-5006

  श्रावक जीवन
  भाग - 1

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  भद्रगुप्तसूरि म.
  अनुवादक :
  डॉ.प्रहलाद पटेल

  प्रकाशक:
  विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट - महेसाणा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2048
  पन्ने:
  240
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  30
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_53ea28e3f9d78406cd0002a3
  Request

  A-5007.1

  हितोपदेशमाला

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  प्रभानंदसूरि म.
  संपादक:
  कीर्तियशसूरि म.

  प्रकाशक:
  नगीनभाई पौषधशाळा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1983
  विक्रम संवत:
  2039
  पन्ने:
  196
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_53ea2c01f9d78406cd0002a7
  Request

  A-5007.2

  दर्शनशुद्धिप्रकरणम्

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  चंद्रप्रभाचार्य म.सा.
  संपादक:
  कीर्तियशविजय म.

  अनुवादक:
  विचक्षणविजयगणिवर

  अनुवादक:
  अनंतदर्शनविजयजी

  प्रकाशक:
  नगीनभाई पौषधशाळा
  भाषा:
  गुजराती, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1983
  विक्रम संवत:
  2039
  पन्ने:
  196
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_53f35978f9d78466470001b8
  Request

  A-5008

  जैन स्तोत्र संचय
  भाग - 2

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  -
  संपादक:
  माणिक्यसागरसूरि म.

  प्रकाशक:
  जैनानंद पुस्तकालय
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  स्तोत्र
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2016
  पन्ने:
  71
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  1
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_54105f3df9d78406cd000349
  Request

  A-5009

  जीवन विकास अने विश्र्वालोकन

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  -
  योजक/प्रकाशक:
  प्रभुदास बेचरदास पारेख

  प्रकाशक:
  प्रभुदास बेचरदास पारेख
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1989
  विक्रम संवत:
  2459
  पन्ने:
  319
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5410633bf9d78406cd00034f
  Request

  A-5010

  बच्चो का जीवन

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  आ. भद्रगुप्तसूरि म.
  हिंदी अनुवाद:
  मुनि भद्रबाहु वि. म.

  प्रकाशक:
  विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1983
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  16
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  2
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_541062bcf9d78406cd00034d
  Request

  A-5011

  हुं मस्त छुं

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  रत्नसुंदरसूरि म.सा.
  प्रकाशक:
  रत्नत्रयी ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  100
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5410618ff9d78466470001d9
  Request

  A-5012

  कवि ऋषभदास (एक अध्ययन)

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  -
  संपादक:
  प्रो. डो.वाडीलाल जीवाभाई चोकशी

  प्रकाशक:
  आत्म कमल लब्धिसूरि जैन ग्रंथमाला
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1979
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  119
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  14
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  विजयलक्ष्मणसूरि जैन ग्रंथमाला नं.10
 • S_541064e5f9d78406cd000351
  Request

  A-5013

  काल्पनिक अध्यात्म महावीर (प्रसंगपट हितोपदेश)
  भाग - 2

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  बुध्धिसागरसूरीश्र्वरजी म.सा.
  प्रकाशक:
  बुध्धिसागरसूरि साहित्य संरक्षक प्रकाशन समिति
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1969
  विक्रम संवत:
  2025
  पन्ने:
  515
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  25
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_54106697f9d78406cd000353
  Request

  A-5014

  षोडशक प्रकरण दर्शन

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  -
  प्रवचनकार :
  आनंद सागर सूरीश्र्वरजी

  संपादक:
  नित्योदयसागरजी म.सा.

  प्रकाशक:
  आगमोद्धारक प्रवचन प्रकाशन समिति
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  प्रकरण
  वर्ष:
  1982
  विक्रम संवत:
  2038
  पन्ने:
  440
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  25
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_540ff354f9d78406cd00032a
  Request

  A-5015

  जीवविचार प्रकरण

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  आ. शांतिसूरि म.
  हिंदी विवेचन कर्ता:
  पंडित हीरालाल दुगड जैन

  संपादक:
  प्राध्यापक सुरेंद्र सी.शाह

  प्रकाशक:
  आदिनाथ जैन श्वे.मू.पू.संघ,बेंगलोर
  भाषा:
  हिन्दी, प्राकृत
  विषय:
  प्रकरण
  वर्ष:
  1993
  विक्रम संवत:
  2049
  पन्ने:
  128
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  15
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5412d50cf9d78466470001e3
  Request

  A-5016

  कर्मवाद कर्णिका

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  युगभूषणविजयजी म.सा.
  संपादक:
  युगभूषणविजयजी म.सा.

  प्रकाशक:
  गीतार्थ गंगा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  प्रवचन
  वर्ष:
  2000
  विक्रम संवत:
  2056
  पन्ने:
  60
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  10
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5412d3aef9d78406cd000372
  Request

  A-5017

  योगद्रष्टिसमुच्चय विवेचन

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  -
  आशीर्वाददाता:
  मोहजितविजयजी म.सा.

  वाचनादाता:
  युगभुषणविजयजी म.सा.

  संकलन:
  सा.ललितप्रभाश्रीजी म.सा.

  प्रकाशक:
  गीतार्थ गंगा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2062
  पन्ने:
  152
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  30
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5412d1f3f9d78406cd000370
  Request

  A-5018

  सिद्धसेन शतक

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  सिद्धसेनदिवाकर म.
  संपादक:
  भुवनचंद्रजी म.

  भाषांतर/अनुवादक:
  विवे-भुवनचंद्रविजय म.

  प्रकाशक:
  जैन साहित्य अकादमी
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2000
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  225
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  120
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  सिद्धसेन दिवाकर कृत द्वात्रिंशद् द्वात्रिंशिंका मांथी चुंटेला 100 श्र्लोको
 • S_5412cfacf9d78466470001df
  Request

  A-5019.1

  बच्चो का धर्म विज्ञान

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  आ. भद्रगुप्तसूरि म.
  अनुवादक:
  मुनि भद्रबाहु वि. म.

  प्रकाशक:
  विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1985
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  16
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  4
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5412d080f9d78406cd00036e
  Request

  A-5019.2

  बच्चों का आत्म विज्ञान

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  आ. भद्रगुप्तसूरि म.
  अनुवादक:
  मुनि भद्रबाहु वि. म.

  प्रकाशक:
  विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1985
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  18
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  4
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5412d0d7f9d78466470001e1
  Request

  A-5019.3

  बच्चों का कर्म विज्ञान

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  आ. भद्रगुप्तसूरि म.
  अनुवादक:
  मुनि भद्रबाहु वि. म.

  प्रकाशक:
  विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1985
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  20
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  4
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5412ce49f9d78406cd00036c
  Request

  A-5020

  शाकाहार या मांसाहार फेसला आप स्वयं करे

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  गोपीनाथ अग्रवाल
  प्रकाशक:
  जैन बुक एजन्सी,नवीदिल्ही
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1991
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  40
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  2
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5412c574f9d78406cd000369
  Request

  A-5021

  गृहस्थ धर्मना बार व्रतो

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  -
  प्रेरणा दाता:
  सूर्यमालाश्रीजी म.सा.

  संचयकार:
  स्मितप्रज्ञाश्रीजी म.सा.

  प्रकाशक:
  अमीचंद संकरलाल राठोड
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2037
  पन्ने:
  40
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5412c429f9d78406cd000367
  Request

  A-5022

  शान्तसुधारसम्
  भाग - 1

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  विनयविजय म.
  प्रवचनकार :
  रत्नचंद्रसूरिश्र्वरजी म.सा.

  प्रकाशक:
  पूरूषादानीय पार्श्व जैन संघ
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  प्रवचन
  वर्ष:
  2002
  विक्रम संवत:
  2058
  पन्ने:
  204
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  40
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5412c319f9d78406cd000365
  Request

  A-5023

  धर्ममंगल

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  संजय वोरा
  प्रकाशक:
  समस्त महाजन
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2066
  पन्ने:
  174
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  100
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  समस्त महाजन ग्रंथमाळा: पुस्तक-2
 • S_54129d03f9d78406cd000363
  Request

  A-5024

  पट्टावली पराग संग्रह

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  पं. कल्याणविजयजी म.
  संपादक :
  कल्याणविजयजी गणी

  प्रकाशक:
  मुनिलालजी थानमलजी
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1966
  विक्रम संवत:
  2023
  पन्ने:
  517
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  6
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_54129c1ff9d78406cd000361
  Request

  A-5025

  प्रभु वीर की वाणी में भरत का भावी

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  -
  प्रवचनकार :
  रामचंद्रसूरिश्र्वरजी म.सा.

  संपादक :
  कीर्तियशसूरिश्र्वरजी म.सा.

  हिंदी अनुवाद:
  प्रो.बी.टी. परमार, एम.ए.साहित्य रत्न

  प्रकाशक:
  स्मृति मंदिर प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  प्रश्नोतर
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  109
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  30
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  विजय रामचंद्रसूरि स्मृतिमंदिर ग्रंथमाळा-16
 • S_541299c4f9d78406cd00035f
  Request

  A-5026

  श्रावक जीवन
  भाग - 3

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  भद्रगुप्तसूरि म.
  अनुवादक :
  डॉ. प्रहलाद पटेल

  प्रकाशक:
  विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट - महेसाणा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  व्याख्यान
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2049
  पन्ने:
  278
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  50
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_54129936f9d78406cd00035d
  Request

  A-5027

  यतीन्द्र मुहूर्त दर्पण

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  -
  संयोजक:
  पुण्यविजयजी

  प्रकाशक:
  राजेंद्रसूरि जैन ज्ञान मंदिर
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  ज्योतिष
  वर्ष:
  1985
  विक्रम संवत:
  2041
  पन्ने:
  544
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5413e308f9d78466470001e9
  Request

  A-5028

  वैर विकार
  भाग - 4

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  भद्रगुप्तसूरिश्र्वरजी म. सा.
  भावानुवाद:
  भद्रगुप्तविजय

  प्रकाशक:
  विश्र्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  -
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1996
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  215
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  50
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5413e308f9d78466470001ea
  Request

  A-5028

  समरादित्य महाकथा
  भाग - 4

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  भद्रगुप्तसूरिश्र्वरजी म. सा.
  भावानुवाद:
  भद्रगुप्तविजय

  प्रकाशक:
  विश्र्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  -
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1996
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  215
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  50
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5413e69af9d78466470001ed
  Request

  A-5029

  कल्पित इतिहास से सावधान

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  भुवनसुंदरविजय म.सा.
  संशोधक/मार्गदर्शक:
  जयसुंदर विजयजी म.सा.

  संपादक:
  कपुरचंद जैन

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1983
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  176
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  10
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5413e6dcf9d78406cd0003a6
  Request

  A-5030

  कर्मनो शतरंज

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  अजितशेखरसूरि म.
  प्रकाशक:
  अर्हम् परिवार ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  चिंतन
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2067
  पन्ने:
  128
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  40
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5413e7dcf9d78406cd0003a8
  Request

  A-5031

  मैं कुछ होना चाहता हुं

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  महाप्रज्ञ आचार्य
  संपादक:
  मुनि दुलहराज

  प्रकाशक:
  तुलसी अध्यात्म नीडम् प्रकाशन
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1985
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  170
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  12
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_55b25798f9d784c897000026
  Request

  A-5032

  कर्म तणी गति न्यारी....
  भाग - 1

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  पं. अरुणविजयजी म.सा.
  अनुवादक:
  प्रहलादभाई पटेल

  प्रकाशक:
  महावीर रिसर्च फाउन्डेशन
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  संसार चक्र अने आत्मा परिभ्रमण,संसारनी विचित्रताना कारणोनी शोध,कर्म सत्तानुं अस्तित्व,जैन दर्शनमां ज्ञाननुं विशिष्ट स्वरूप,5ानावरणीय कर्मनो क्षयापशम अने क्षय,दर्शन अने दर्शनावरणीय कर्म
  वर्ष:
  1999
  विक्रम संवत:
  2056
  पन्ने:
  358
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  70
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5413e922f9d78466470001ef
  Request

  A-5033

  गागर में सागर

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  जयानंद विजयजी म.सा.
  प्रकाशक:
  गुरु श्रीरामचंद्र प्रकाशन समिति - भीनमाल ( राजस्थान )
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  जनरल नोलेज .प्रश्नोत्तर
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2063
  पन्ने:
  156
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5413ea77f9d78406cd0003aa
  Request

  A-5034

  शांतिनाथ महाकाव्यम् (२)

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  विद्याचंद्र सूरि
  प्रकाशक:
  राजेन्द्र प्रवचन कार्यालय
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  चरित्र काव्य
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2036
  पन्ने:
  156
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  5
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5413eb25f9d78406cd0003ac
  Request

  A-5035

  गुणवान् बनों

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  रत्नसेनविजयजी म.सा.
  प्रकाशक:
  दिव्य संदेश प्रकाशन
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2008
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  242
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  60
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_5413ec9ff9d78406cd0003ae
  Request

  A-5036

  अनुप्रेक्षा किरण 1-2-3

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  पू. पं. भद्रंकरविजयजी म.सा.
  प्रकाशक:
  महावीर तत्त्वज्ञान प्रचारक मंडळ
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2034
  पन्ने:
  192
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  6-50
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_54141c0ef9d78406cd0003b0
  Request

  A-5037.1

  दंडक प्रकरण सार्थ

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  श्री गजसारमुनि
  हिंदी अनुवाद:
  अमीतयश सूरिश्वरजी म.सा.

  संपादक:
  प्राध्यापक सुरेंद्र सी.शाह

  प्रकाशक:
  आदिनाथ जैन श्वे.मू.पू.संघ,बेंगलोर
  भाषा:
  हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2006
  विक्रम संवत:
  2062
  पन्ने:
  122
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  50
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_54141ce5f9d78406cd0003b2
  Request

  A-5037.2

  लधु संग्रहणी सार्थ

  श्री आत्म-कमल-लब्धि-लक्ष्मणसूरि जैन पुस्तकालय-बेंगलोर

  लेखक:
  हरीभद्रसूरि म. सा.
  हिंदी अनुवाद:
  अमीतयश सूरिश्वरजी म.सा.

  संपादक:
  प्राध्यापक सुरेंद्र सी.शाह

  प्रकाशक:
  आदिनाथ जैन श्वे.मू.पू.संघ,बेंगलोर
  भाषा:
  हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2006
  विक्रम संवत:
  2062
  पन्ने:
  65
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  50
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -