आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

Books Available:
13032
Address:
श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थधाम, कासार वडवली, घोडबंदर रोड, महाराष्ट्र, 400607
Contact Person:
Tushar Shah, 022-25972648
+91 9322451447, shahtushar1969@gmail.com
 • S_52bece4af9d78469970016a5
  Request

  A-1

  सिद्धान्त लक्षण
  भाग - 1

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  गंगेशोपाध्याय
  टीकाकार:
  जगदीशी

  टीकाकार:
  चन्द्रशेखरीया

  दीधिति:
  रघुनाथ शिरोमणी

  प्रेरक :
  चन्द्रशेखरविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  कमल प्रकाशन ट्रस्ट - अमदावाद
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  न्याय
  वर्ष:
  2004
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  232
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  75
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016a6
  Request

  A-2

  सिद्धान्त लक्षण
  भाग - 1

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  गंगेशोपाध्याय
  टीकाकार:
  जगदीशी

  टीकाकार:
  चन्द्रशेखरीया

  दीधिति:
  रघुनाथ शिरोमणी

  प्रेरक :
  चन्द्रशेखरविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  कमल प्रकाशन ट्रस्ट - अमदावाद
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  न्याय
  वर्ष:
  2004
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  232
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  75
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016a7
  Request

  A-3

  सिद्धान्त लक्षण
  भाग - 2

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  गंगेशोपाध्याय
  टीकाकार:
  जगदीशी

  टीकाकार:
  चन्द्रशेखरीया

  दीधिति:
  रघुनाथ शिरोमणी

  प्रेरक :
  चन्द्रशेखरविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  कमल प्रकाशन ट्रस्ट - अमदावाद
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  न्याय
  वर्ष:
  2004
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  206
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  75
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016a8
  Request

  A-4

  सिद्धान्त लक्षण
  भाग - 2

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  गंगेशोपाध्याय
  टीकाकार:
  जगदीशी

  टीकाकार:
  चन्द्रशेखरीया

  दीधिति:
  रघुनाथ शिरोमणी

  प्रेरक :
  चन्द्रशेखरविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  कमल प्रकाशन ट्रस्ट - अमदावाद
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  न्याय
  वर्ष:
  2004
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  206
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  75
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016a9
  Request

  A-5

  व्याप्ति - पंचक

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  गंगेशोपाध्याय
  माथुरी टीकाकार:
  मथुरानाथ

  टीकाकार:
  चन्द्रशेखरीया

  प्रेरक:
  चंद्रशेखरविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  कमल प्रकाशन ट्रस्ट - अमदावाद
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  न्याय
  वर्ष:
  2004
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  105
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  75
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016aa
  Request

  A-6

  व्याप्ति - पंचक

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  गंगेशोपाध्याय
  माथुरी टीकाकार:
  मथुरानाथ

  टीकाकार:
  चन्द्रशेखरीया

  प्रेरक :
  चंद्रशेखरविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  कमल प्रकाशन ट्रस्ट - अमदावाद
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  न्याय
  वर्ष:
  2004
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  105
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016ab
  Request

  A-7

  सामाचारी प्रकरण
  भाग - 1

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  यशोविजय महो.
  टीकाकार:
  चंद्रशेखरीया

  प्रेरक:
  चन्द्रशेखरविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  कमल प्रकाशन ट्रस्ट - अमदावाद
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  प्रकरण
  वर्ष:
  2004
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  273
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  75
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016ac
  Request

  A-8

  सामाचारी प्रकरण
  भाग - 1

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  यशोविजय महो.
  टीकाकार:
  चंद्रशेखरीया

  प्रेरक:
  चन्द्रशेखरविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  कमल प्रकाशन ट्रस्ट - अमदावाद
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  प्रकरण
  वर्ष:
  2004
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  273
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  75
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_56d01b03f9d784f3ab00015c
  Request

  A-9

  सामाचारी प्रकरण
  भाग - 2

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  यशोविजय महो.
  टीकाकार:
  चन्द्रशेखरीया

  प्रेरक :
  चन्द्रशेखरविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  कमल प्रकाशन ट्रस्ट - अमदावाद
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  प्रकरण
  वर्ष:
  2004
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  270
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  75
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  संस्कृत टीका, गुजराती विवेचन
 • S_52bece4af9d78469970016ae
  Request

  A-10

  षोडशक प्रकरण
  भाग - 1

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  हरिभद्रसूरि म.सा .
  टीकाकार:
  यशोविजय महो.

  टीकाकार:
  मुनि यशोविजयजी

  प्रकाशक:
  अंधेरी गुजराती जैन संघ - मुंबई
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  प्रकरण
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2052
  पन्ने:
  206
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  100
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  योगदीपिका व्याख्या, कल्याणकंदली टीका, रतिदायिनी व्याख्या
 • S_52bece4af9d78469970016af
  Request

  A-11

  षोडशक प्रकरण
  भाग - 2

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  हरिभद्रसूरि म.सा.
  टीकाकार:
  यशोविजय महो.

  टीकाकार:
  मुनि यशोविजय

  प्रकाशक:
  अंधेरी गुजराती जैन संघ - मुंबई
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  प्रकरण
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2052
  पन्ने:
  235
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  100
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  योगदीपिका व्याख्या, कल्याणकंदली टीका, रतिदायिनी व्याख्या
 • S_52bece4af9d78469970016b0
  Request

  A-12

  Shri Ashtapad Maha Tirth
  भाग - 1

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  Editors:
  Dr. Rajnikant Shah

  Editors:
  Dr. kumarpal Desai

  प्रकाशक:
  Jain Center of America Inc. - New York
  भाषा:
  हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2011
  विक्रम संवत:
  2067
  पन्ने:
  488
  किताब स्वरूप:
  Book
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016b1
  Request

  A-13

  आनंदघन पद संग्रह

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  बुद्धिसागरसूरि म.सा.
  प्रकाशक:
  श्री महुड़ी मधुपुरी जैन श्वे. मू. ट्रस्ट - महुडी
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2010
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  324
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016b2
  Request

  A-14

  सूरिमन्त्रकल्पसंदोह

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  पूर्वाचार्य
  संपादक:
  अंबालाल प्रेमचंद शाह

  प्रकाशक:
  कुंवरजी हीरजी छेडा, नलिया - कच्छ
  भाषा:
  गुजराती, प्राकृत
  विषय:
  मंत्र - तंत्र
  वर्ष:
  1948
  विक्रम संवत:
  2004
  पन्ने:
  254
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  30
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016b3
  Request

  A-15

  प्रतिक्रमण सूत्र - चित्र - आल्बम

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  भुवनभानुसूरी म.सा.
  प्रकाशक:
  दिव्यदर्शन ट्रस्ट - धोळका
  भाषा:
  गुजराती, प्राकृत
  विषय:
  आवश्यक सूत्र
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  107
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  100
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016b4
  Request

  A-16

  त्रिषष्टिशलाकापुरूषचरितमहाकाव्यम ( पर्व - १० )

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  हेमचन्द्राचार्य म.सा.
  संपादक:
  शीलचन्द्रसूरि म.सा.

  प्रकाशक:
  हेमचन्द्राचार्य नवम जन्मशताब्दी स्मृति शिक्षण संस्कार निधि - अमदावाद
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  कथा
  वर्ष:
  2012
  विक्रम संवत:
  2068
  पन्ने:
  256
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  350
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_55e428b2f9d7847112000036
  Request

  A-17

  दिल्लीना दरवाजेथी

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  रत्नसुंदरसूरि म.सा.
  प्रकाशक:
  गुरुभक्त परिवार - सुरत
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2063
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  203
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  200
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016b6
  Request

  A-18

  २० मी सदीनी विरल विभूती

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संपादक:
  हेमवल्लभविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  सहसावन कल्याणकभूमि तीर्थोद्धार समिति - जुनागढ
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  चरित्र
  वर्ष:
  2007
  विक्रम संवत:
  2063
  पन्ने:
  373
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  400
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  श्री हिमांशुसूरीश्वर म.सा नुं जीवन - कवन
 • S_52bece4af9d78469970016b7
  Request

  A-19

  जिनशासन शणगार

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संपादक:
  कुलचंद्रविजय म.सा.

  प्रोत्साहक:
  निर्मळचंद्रविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  पावापुरी वर्धमान खेतवाडी श्वे.मू.पू. जैन संघ - मुंबई / सांताक्रुझ ( वेस्ट ) जैन तपगच्छ संघ - मुंबई
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  स्मृति ग्रंथ
  वर्ष:
  2007
  विक्रम संवत:
  2063
  पन्ने:
  294
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  450
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  श्री चंद्रोदयसूरी म.सा ना जीवननी आछेरी जलक
 • S_56d00768f9d784f3ab0000fd
  Request

  A-20

  भुवनभानुनां अजवाळा

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संपादक:
  जयसुंदरविजय म.सा.

  संपादक:
  मुक्तिवल्लभविजय म.सा.

  संकलन:
  कुमारपाळ.वी.शाह

  प्रकाशक:
  श्री भुवनभानुसूरीश्वरजी स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन समिति - धोळका
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  स्मृतिग्रन्थ
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2050
  पन्ने:
  354
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016b9
  Request

  A-21

  आत्मानुभूतीनो एक पिपासु

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  मुक्तिवल्लभविजय म.सा.
  संपादक:
  अजितशेखरविजय म.सा.

  संपादक:
  दिव्यरत्नविजय म.सा.

  प्रेरक:
  जयशेखरसूरी म.सा.

  प्रकाशक:
  श्री श्वे. मू. जैन संघ, शाहुपुरी - कोल्हापुर
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  स्मृति ग्रंथ
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  107
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016ba
  Request

  A-22

  गुरु स्मृति ( जिनाज्ञा विशेषांक - १७ )

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  तंत्री :
  चांपशीभाई छेडा / सत्येन अरविंदकुमार शाह

  प्रकाशक:
  तारक जिनाज्ञा कार्यालय
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  स्मृति ग्रंथ
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2054
  पन्ने:
  32
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  15
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016bb
  Request

  A-23

  गुरु गौरव ( जिनाज्ञा विशेषांक - ३८ )

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  तंत्री :
  कुमारपाळ वि. शाह

  प्रकाशक:
  तारक जिनाज्ञा कार्यालय
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  स्मृतिग्रंथ
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2056
  पन्ने:
  36
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  50
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016bc
  Request

  A-24

  जैन काष्ठपट - चित्र

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  वासुदेव स्मार्त
  संपादक:
  जगदीप स्मार्त

  प्रकाशक:
  ॐकारसूरि आराधना भवन - सुरत
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  शिल्पकळा
  वर्ष:
  2002
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  61
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  1000
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4af9d78469970016bd
  Request

  A-25

  Jain Kashtapat Chitra

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  Vasudeo Smart
  Editor:
  Jagdeep Smart

  Translator:
  Sanat Bhatt

  प्रकाशक:
  Omkarsuri Gnanmandir - Surat
  भाषा:
  अंग्रेजी
  विषय:
  शिल्प कला
  वर्ष:
  2002
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  72
  किताब स्वरूप:
  Book
  मूल्य:
  1000
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  A-26

  जिनशासननी कीर्तिगाथा

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  कुमारपाळ देसाई
  []:
  []

  प्रकाशक:
  १०८ जैन तीर्थ दर्शन भवन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  कथा चरित्र
  वर्ष:
  1998
  विक्रम संवत:
  2054
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  550
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  सचित्र
 • S_52bece4bf9d78469970016bf
  Request

  A-27

  सुशील सदबोध शतक

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  जीनोत्तमसूरी म.सा.
  संपादक:
  चन्द सुराणा "सरस" / संजय सुराणा

  प्रकाशक:
  श्री सुशील साहित्य प्रकाशन समिति - जोधपुर
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  चरित्र
  वर्ष:
  2008
  विक्रम संवत:
  2066
  पन्ने:
  225
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  400
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  सचित्र
 • S_52bece4bf9d78469970016c0
  Request

  A-28

  सुरत तीर्थ वंदु करजोड

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संपादक:
  सोमचंद्रसूरि म.सा.

  संकलन :
  सोमचंद्रसूरि म.सा.

  प्रकाशक:
  श्री नेमचंद मेलापचंद झवेरी वाडी जैन उपाश्रय ट्रस्ट - सुरत
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  तीर्थदर्शन
  वर्ष:
  1998
  विक्रम संवत:
  2054
  पन्ने:
  105
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  300
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  सचित्र
 • S_52bece4bf9d78469970016c1
  Request

  A-29

  सूर्य - पुंज

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संपादक:
  बाबुभाई मंगळदास शाह

  संकलन:
  बाबुभाई मंगळदास शाह

  प्रकाशक:
  श्री अश्विनभाई शांतिलाल संघवी - सुरत
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  तीर्थदर्शन
  वर्ष:
  1997
  विक्रम संवत:
  2053
  पन्ने:
  89
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4bf9d78469970016c2
  Request

  A-30

  विद्यानंदसुरीश्वर म.सा. नो स्मृति ग्रंथ

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संकलन:
  कुलवर्धनविजय म.सा.

  संपादक:
  कुलवर्धनविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  श्री विश्वकल्याणक जय विमलनाथ तीर्थभूमि - बलसाणा
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  स्मृति ग्रंथ
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  116
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52e796eaf9d7840d3c00002b
  Request

  A-31

  १०८ जैन तीर्थ दर्शनावली

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  कुशळचंद्रविजय म.सा.
  प्रकाशक:
  १०८ जैन तीर्थ दर्शन भवन ट्रस्ट - पालिताना
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  तीर्थ दर्शन
  वर्ष:
  1995
  विक्रम संवत:
  2052
  पन्ने:
  238
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4bf9d78469970016c4
  Request

  A-32

  आदिजिनबिंब निर्माण प्रबंध

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  हेमरत्नसूरि म.सा.
  प्रकाशक:
  अर्हद् धर्म प्रभावक ट्रस्ट - मुंबई
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  चरित्र
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2058
  पन्ने:
  190
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  125
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  सचित्र
 • S_52bece4bf9d78469970016c5
  Request

  A-33

  अभिधानचिन्तामणिनाममाला

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  हेमचन्द्राचार्य म.सा.
  टीकाकार:
  देवसागरगणी

  संपादक:
  चंद्रविजय म.सा.

  संशोधक :
  चंद्रविजय म.सा.

  मार्गदर्शक:
  सोमचन्द्रसूरी म.सा.

  प्रकाशक:
  रांदेर रोड जैन संघ - सुरत
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  कोष
  वर्ष:
  2003
  विक्रम संवत:
  2059
  पन्ने:
  1050
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  600
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  व्युत्पतिरत्नाकरकलिता टीका सहित
 • S_52bece4bf9d78469970016c6
  Request

  A-34

  Jain Story Book

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  प्रकाशक:
  Jaina Education Committee
  भाषा:
  अंग्रेजी
  विषय:
  कथा
  वर्ष:
  2005
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  160
  किताब स्वरूप:
  Book
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  With Picture
 • S_52bece4bf9d78469970016c7
  Request

  A-35

  The First Step of Jainism

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  प्रकाशक:
  Jaina Education Committee
  भाषा:
  अंग्रेजी
  विषय:
  jainism for kids
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2005
  पन्ने:
  144
  किताब स्वरूप:
  Book
  मूल्य:
  400
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  With Picture
 • S_52bece4bf9d78469970016c8
  Request

  A-36

  १०८ पार्श्वनाथ तीर्थ दर्शन
  भाग - 1

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  मुक्तिवल्लभविजय म.सा.
  संयोजक:
  जगवल्लभविजय म.सा.

  संपादक:
  चारित्रवल्लभविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  श्री १०८ पार्श्वनाथ तीर्थदर्शन प्रकाशन समिति - नासिक
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  तीर्थ दर्शन
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2059
  पन्ने:
  229
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4bf9d78469970016c9
  Request

  A-37

  १०८ पार्श्वनाथ तीर्थ दर्शन
  भाग - 2

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  मुक्तिवल्लभविजय म.सा.
  संयोजक:
  जगवल्लभविजय म.सा.

  संपादक:
  चारित्रवल्लभविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  श्री १०८ पार्श्वनाथ तीर्थदर्शन प्रकाशन समिति - ( नासिक )
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  तीर्थ दर्शन
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2059
  पन्ने:
  260
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4bf9d78469970016ca
  Request

  A-38

  कलापूर्णम्
  भाग - 1

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संपादक:
  मुक्तिचन्द्रविजय गणि

  संपादक:
  मुनिचन्द्रविजय गणि

  प्रकाशक:
  कलापूर्णसूरि - साधना - स्मारक ट्रस्ट - शंखेश्वर
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  स्मृति ग्रंथ
  वर्ष:
  2006
  विक्रम संवत:
  2062
  पन्ने:
  730
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  650
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  कलापूर्णसूरि स्मृति ग्रन्थ
 • S_52bece4bf9d78469970016cb
  Request

  A-39

  कलापूर्णम्
  भाग - 2

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संपादक:
  मुक्तिचन्द्रविजय गणि

  संपादक:
  मुनिचन्द्रविजय गणि

  प्रकाशक:
  कलापूर्णसूरि साधना - स्मारक - ट्रस्ट - शंखेश्वर
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  स्मृति ग्रंथ
  वर्ष:
  2006
  विक्रम संवत:
  2062
  पन्ने:
  730
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  350
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  कलापूर्णसूरि स्मृति ग्रन्थ
 • S_52bece4bf9d78469970016cc
  Request

  A-40

  अज्ञाननी केडीथी ज्ञानसारनी पगदंडी तरफ

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  रत्नसुंदरसूरि म.सा.
  संपादक:
  ज्ञानपिपासु

  प्रकाशक:
  हस्तलिखित झेरोक्स
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  व्याख्यान
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2053
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4bf9d78469970016cd
  Request

  A-41

  श्रावक धर्म विधि प्रकरण

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  प्रवचनकार:
  अजितशेखरविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  सीमंधर जिन भक्ति मंडळ - मुलुंड
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  व्याख्यान
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2058
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  2058 ना मुलुंड चातुर्मास दरम्यानना प्रवचनो
 • S_52bece4bf9d78469970016ce
  Request

  A-42

  पंकज

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  रत्नसुंदरसूरी म.सा.
  संपादक:
  दलीचंद बी. शाह

  प्रकाशक:
  दलीचंद बी. शाह
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  व्याख्यान
  वर्ष:
  2001
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  162
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  पंकज जैन संघमां चोमासा दरमियानना व्याख्यान
 • S_56c9b6d3f9d78456de0000e8
  Request

  A-43

  श्रीमद् देवचन्द्रजी कृत चोवीसी

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  देवचंद्रजी म.सा.
  टीकाकार:
  कलापूर्णसूरि म.सा.

  संपादक:
  प्रेमल कापडीया

  प्रकाशक:
  हर्षदराय हेरिटेज
  भाषा:
  हिन्दी, गुजराती
  विषय:
  स्तवन
  वर्ष:
  2005
  विक्रम संवत:
  2061
  पन्ने:
  505
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4bf9d78469970016d0
  Request

  A-44

  योगबिंदु

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  हरिभद्रसूरि म.सा.
  टीकाकार:
  अज्ञात कर्तृक

  अनुवादक:
  राजशेखरसूरि म.सा.

  प्रकाशक:
  अरिहंत आराधक ट्रस्ट - भीवंडी
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  प्रकरण
  वर्ष:
  1997
  विक्रम संवत:
  2053
  पन्ने:
  242
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  150
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4bf9d78469970016d1
  Request

  A-45

  शत्रुंजय माहात्म्य

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  धनेश्वरसूरि म.सा.
  संपादक:
  यशकीर्तिविजय म.सा.

  भाषांतर:
  कनकचंद्रसूरि म.सा.

  प्रकाशक:
  विश्व मंगल प्रकाशन मंदिर - पाटण
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  कथा
  वर्ष:
  1992
  विक्रम संवत:
  2048
  पन्ने:
  400
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  150
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  श्लोक संख्या -- ९०००
 • S_52bece4bf9d78469970016d2
  Request

  A-46

  त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरितमहाकाव्यम् (पर्व २,३,४)

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  हेमचन्द्राचार्य म.सा.
  संपादक:
  पुण्यविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  हेमचन्द्राचार्य नवम जन्मशताब्दि स्मृति शिक्षण संस्कार निधि - अमदावाद
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  कथा
  वर्ष:
  1990
  विक्रम संवत:
  2046
  पन्ने:
  510
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4bf9d78469970016d3
  Request

  A-47

  आवश्यक सूत्र परिशीलन

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  विश्वदर्शनविजय म.सा.
  प्रकाशक:
  देवीला शशिकांत शाह
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  प्रकरण
  वर्ष:
  2003
  विक्रम संवत:
  2059
  पन्ने:
  198
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  सचित्र
 • S_52bece4bf9d78469970016d4
  Request

  A-48

  व्याप्ति - पंचक

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  गंगेशोपाध्याय
  माथुरी टीकाकार:
  मथुरानाथ

  टीकाकार:
  चन्द्रशेखरीया

  प्रेरक :
  चंद्रशेखरविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  कमल प्रकाशन ट्रस्ट - अमदावाद
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  न्याय
  वर्ष:
  2004
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  105
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4bf9d78469970016d5
  Request

  A-49

  सूयगडंगसुत्तं
  भाग - 1

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  सुधर्मास्वामीजी म.
  संपादक:
  पुण्यविजय म.सा.

  संशोधक :
  पुण्यविजय म.सा.

  निर्युक्ति :
  भद्रबाहुस्वामि म.सा.

  चूर्णी :
  अज्ञात कर्तृक

  प्रकाशक:
  प्राकृत ग्रन्थ परिषद - अमदावाद
  भाषा:
  संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  आगम
  वर्ष:
  2007
  विक्रम संवत:
  2063
  पन्ने:
  248
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  250
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  -
 • S_52bece4bf9d78469970016d6
  Request

  A-50

  प्रेमसूरिदादा

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  मलयकीर्तिविजय म.सा.
  प्रकाशक:
  अखिल भारतीय स्वाध्याय पीठ - अमदावाद
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  चरित्र
  वर्ष:
  2012
  विक्रम संवत:
  2068
  पन्ने:
  104
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  108
  अलमारी:
  1
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  सचित्र