Books

 • Img-default-bookcover
  Request

  P-308

  योगशास्त्रम्
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. हेमचंद्रसूरि म.
  टीकाकार:
  स्वोपज्ञ

  संपादक:
  मुनि जंबूविजयजी म.

  प्रकाशक:
  सिद्धि भुवन मनोहर जैन ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2007
  विक्रम संवत:
  2064
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-315

  योगशास्त्रम्
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. हेमचंद्रसूरि म.
  टीकाकार:
  स्वोपज्ञ

  संपादक:
  मुनि जंबूविजयजी म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2064
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-340

  व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्रम्
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  श्री सुधर्मास्वामीजी
  टीकाकार:
  आ. अभयदेवसूरि म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2064
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-343

  आवश्यक निर्युक्तिः
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  श्री भद्रबाहु स्वामी म.
  टीकाकार:
  आ. हरिभद्रसूरि म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2064
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-355

  प्रवचन सारोद्धारः (उत्तरार्द्धः)

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. नेमिचंद्रसूरि म.
  टीकाकार:
  आ. सिद्धसेनसूरि म.

  संशोधक/संपादक:
  आ. जिनेंद्रसूरि म.

  प्रकाशक:
  हर्षपुष्पामृत जैन ग्रंथमाळा
  भाषा:
  संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2001
  विक्रम संवत:
  2058
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-465

  वीओ सुयक्खंधो

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  सुधर्मास्वामीजी
  निर्युक्ति:
  भद्रबाहुस्वामि म.

  चूर्णी:
  पूर्वाचार्य

  प्रेरक:
  हेमचंद्रसूरी म.

  संशोधक/संपादक:
  राजबोधि म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2013
  विक्रम संवत:
  2069
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  A-131

  प्रज्ञापनोपांगम्

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  श्री श्यामाचार्यजी
  टीकाकार:
  आ. मलयगिरिसूरि म.

  टीप्पण:
  आ. हरिभद्रसूरि म.

  संपादक:
  आ. अजितशेखरसूरि म.

  प्रकाशक:
  आदिनाथ जैन श्वे. मंदिर ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1988
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-468

  हिताचरणम् ( अधिकार 1-15)
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  सकलचंद्रगणि म.
  टीकाकार:
  स्वोपज्ञ

  संशोधक/संपादक:
  पुण्यकीर्ति वि. म.

  प्रकाशक:
  साशन शिरताज सूरिरामचंद्र दीक्षा शताब्दी समिति
  भाषा:
  संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2069
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-469

  हिताचरणम् ( अधिकार 16-20)
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  सकलचंद्रगणि म.
  टीकाकार:
  स्वोपज्ञ

  संशोधक/संपादक:
  पुण्यकीर्ति वि. म.

  प्रकाशक:
  साशन शिरताज सूरिरामचंद्र दीक्षा शताब्दी समिति
  भाषा:
  संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2069
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-477

  मोक्षोपनिषद्

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  शय्यंभवसूरि म./सीमंधरस्वामी
  संपादक:
  कल्याणबोधिसूरि म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2069
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-480

  चन्द्रावेध्यक प्रकीर्णकम्

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  पूर्वाचार्य
  टीकाकार :
  कल्याणबोधिसूरि म.

  संपादक:
  कल्याणबोधिसूरि म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2013
  विक्रम संवत:
  2069
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-483

  महाप्रत्याख्यान प्रकीर्णकम्

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  अज्ञात प्राचीन महर्षय
  टिकाकार:
  कल्याणबोधिसूरि म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2013
  विक्रम संवत:
  2069
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-484

  योगबिन्दु श्लोक वार्त्तिकम्

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  हरिभद्रसूरि म.
  टिकाकार:
  कल्याणबोधिसूरि म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2013
  विक्रम संवत:
  2069
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-488

  ज्ञानसार अष्टक

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  महो. यशोविजय
  टिकाकार:
  गंभीरविजय म.

  संपादक:
  जयंतसेनसूरि म.

  प्रकाशक:
  राज राजेंद्र प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  2074
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-489

  उपधान तप विधि तथा द्वादशव्रत विधि

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  -
  संपादक:
  रत्नचंद्रसूरि म.

  प्रकाशक:
  रत्नोदय चेरिटेबल ट्रस्ट
  भाषा:
  हिन्दी, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2012
  विक्रम संवत:
  2068
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-491

  त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्रम् (पर्व-7)
  भाग - 4

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  हेमचंद्राचार्य म.
  प्रेरक :
  कल्याणबोधिसुरि म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2004
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-492

  ओघनिर्युक्ति
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  भद्रबाहुस्वामी म.
  टीकाकार:
  द्रोणाचार्य म.

  विवेचक:
  गुणहंसविजयजी म.

  संशोधक:
  अभयशेखरसूरि म.

  संशोधक:
  भव्यसुंदरविजय म.

  प्रकाशक:
  कमल प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2008
  विक्रम संवत:
  2064
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-493

  ओघनिर्युक्ति
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  भद्रबाहुस्वामी म.
  टीकाकार:
  द्रोणाचार्य म.

  विवेचक:
  गुणहंसविजयजी म.

  संशोधक:
  अभयशेखरसूरि म.

  संशोधक:
  भव्यसुंदरविजय म.

  प्रकाशक:
  कमल प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2008
  विक्रम संवत:
  2064
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4122

  आत्मनिर्भर श्रावक ( सविधि संवत्सरी प्रतिक्रमण सूत्र )

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  अजितशेखरसूरि म.सा.
  प्रकाशक:
  अर्हम परिवार ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2020
  विक्रम संवत:
  2076
  पन्ने:
  202
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  40
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4121

  आत्मनिर्भर श्रावक ( सविधि संवत्सरी प्रतिक्रमण सूत्र )

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  अजितशेखरसूरि म.सा.
  प्रकाशक:
  अर्हम परिवार ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2020
  विक्रम संवत:
  2076
  पन्ने:
  202
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  40
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4088

  कर्मग्रंथ ( पदार्थ संग्रह ) - भाग १ थी ४

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  देवेन्द्रसूरि म.सा.
  संपादक:
  भव्यसुंदरविजय म. सा.

  संशोधक:
  रत्नबोधिविजय म.सा.

  संशोधक:
  त्रिभुवनरत्नविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  श्रमणोपासक परिवार
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2076
  पन्ने:
  108
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4089

  व्याप्ति पंचक - माथुरी

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  भव्यसुंदरविजय म.सा.
  संशोधक:
  रत्नबोधिविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  श्रमणोपासक परिवार
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  166
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4097

  कुसुमांजलि महाकाव्य

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  वर्धमानसूरि म.सा.
  रचनाकार :
  धुरंधरविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  किरीट ग्राफीक्स
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2072
  पन्ने:
  107
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4099

  कल्याणमंदिर स्तोत्र विवेचन

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  सिद्धसेनदिवाकरसूरि म.
  विवेचन :
  जयंत मुनि

  संपादक:
  गुणवंत बरवाळीया

  प्रकाशक:
  सौराष्ट्र केसरी प्राणगुरु जैन फिलोसोफिकल एण्ड लिटररी रिसर्च सेन्टर
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2015
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  476
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4107

  सुबोध सुधा

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  हेमचन्द्रसूरी म.सा.
  प्रकाशक:
  संघवी अंबालाल रतनचंद जैन धार्मिक ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2076
  पन्ने:
  84
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  50
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4108

  धनशेखर

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  हेमचन्द्रसूरी म.सा.
  प्रकाशक:
  संघवी अंबालाल रतनचंद जैन धार्मिक ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2072
  पन्ने:
  84
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  50
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4109

  पदार्थ प्रकाश ( मंडल प्रकरण )
  भाग - 25

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  हेमचन्द्रसूरी म.सा.
  टिकाकार:
  स्वोपज्ञ

  प्रकाशक:
  संघवी अंबालाल रतनचंद जैन धार्मिक ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  162
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  200
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4110

  पदार्थ प्रकाश ( गुणस्थानक्रमारोह )
  भाग - 26

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  रत्नशेखरसूरि म.सा.
  संपादक:
  हेमचन्द्रसूरि म.सा.

  प्रकाशक:
  संघवी अंबालाल रतनचंद जैन धार्मिक ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  204
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  100
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4111

  पदार्थ प्रकाश ( नमस्कारस्तव )
  भाग - 27

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  जिनकीर्तिसूरि म.
  संपादक:
  हेमचन्द्रसूरि म.सा.

  प्रकाशक:
  संघवी अंबालाल रतनचंद जैन धार्मिक ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  108
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  60
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-497

  शांतसुधारस सटीक

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  विनयविजय म.
  टीकाकार:
  गंभीरविजय म.

  संपादक :
  विज्ञानप्रभविजय म.

  प्रकाशक:
  मुक्ति-चंद्र श्रमण आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2070
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-498

  कल्पसूत्र खिमशाही गुजराती भाषांतर

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. भद्रबाहुस्वामी म.
  टीकाकार:
  उपा. विनयविजयजी म.

  टीकाकार:
  खिमाविजयजी म.

  संपादक:
  पं. विक्रमसेन वि. म.

  प्रकाशक:
  लब्धिसूरीश्वरजी ग्रंथमाळा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2065
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-499

  हिताचरणम्
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  सकलचंद्रगणि म.
  टीकाकार:
  स्वोपज्ञ

  संशोधक/संपादक:
  पुण्यकीर्ति वि. म.

  प्रकाशक:
  साशन शिरताज सूरिरामचंद्र दीक्षा शताब्दी समिति
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2013
  विक्रम संवत:
  2069
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-500

  हिताचरणम्
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  सकलचंद्रगणि म.
  टीकाकार:
  स्वोपज्ञ

  संशोधक/संपादक:
  पुण्यकीर्ति वि. म.

  प्रकाशक:
  साशन शिरताज सूरिरामचंद्र दीक्षा शताब्दी समिति
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2013
  विक्रम संवत:
  2069
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-501

  हेमचन्द्रिया अर्हददेशना

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  हेमचन्द्रसूरी म.
  अनुवादक:
  ज्ञानभूषणविजय म.

  प्रकाशक:
  परमश्रद्धेय प्रकाशन
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2071
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-502

  पर्युषणा महापर्वनां व्याख्यान

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  भद्रंकरसूरि म.
  संपादक:
  नररत्नसूरि म.

  प्रकाशक:
  भद्रंकरसुरि आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2062
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-503

  कल्पसूत्रम्

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  भद्रबाहूस्वामिजी
  टीकाकार:
  पुण्यप्रभसुरि म./युगचंद्रसुरि म.

  टीकाकार:
  दर्शनरक्षित म./प्रशमरक्षित म.

  प्रकाशक:
  जयकुजरसुरि स्मृति ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-504

  भवभावना
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  हेमचंद्रसूरि म.
  टिकाकार:
  मुक्तिश्रमणविजय म.

  संशोधक :
  मुक्ति-मुनिचंद्रसूरी म.

  प्रकाशक:
  शांतिजिन आराधक मंडळ
  भाषा:
  संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-505

  भवभावना
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  हेमचंद्रसूरि म.
  टिकाकार:
  मुक्तिश्रमणविजय म.

  संशोधक :
  मुक्ति-मुनिचंद्रसूरी म.

  प्रकाशक:
  शांतिजिन आराधक मंडळ
  भाषा:
  संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-507

  प्रश्नोत्तर रत्नमाला

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  पूज्य विमलाचार्य म.
  टीकाकार:
  आ. देवेंद्रसूरि म.

  संपादक:
  अजितशेखरसुरि म.

  संपादक:
  विमलबोधिसुरि म.

  प्रकाशक:
  दिव्यदर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-511

  उत्तराध्ययन सूत्रम्
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  भद्रबाहूस्वामिजी
  संपादक:
  कुलचंद्रसुरि म.

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन कार्यालय
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2016
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-512

  त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्रम् (पर्व 2-3)
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  हेमचंद्राचार्य म.
  संपादक:
  हेमचंद्रसूरि म./कल्याणबोधिसुरि

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2004
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-513

  त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्रम् (पर्व 4-5-6)
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  हेमचंद्राचार्य म.
  संपादक:
  हेमचंद्रसूरि म./कल्याणबोधिसुरि

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2004
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-514

  त्रिषष्टिशलाकापुरुष काव्यम् (पर्व 5-6)
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  हेमचन्द्राचार्य म.
  संपादक:
  योगतिलकसूरि म.

  प्रकाशक:
  संयम सुवास
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2058
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-515

  बंधविहाणं

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  वीरशेखरसूरि म.
  पदार्थ संग्रह:
  जयघोषसूरि म./धर्मजितसुरि म.

  संशोधक:
  प्रेमसूरि म.

  प्रकाशक:
  -
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  A-524

  जिनशासन अधिष्ठायक संपुट ( सचित्र, यंत्र, मंत्र, परिशिष्ट सहित )
  भाग - 1

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संपादक:
  कुशलकीर्तिविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  गीतार्थ गंगा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  530
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  825
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  A-525

  जिनशासन अधिष्ठायक संपुट ( सचित्र, यंत्र, मंत्र, परिशिष्ट सहित )
  भाग - 2

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संपादक:
  कुशलकीर्तिविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  गीतार्थ गंगा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  298
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  1200
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  A -526

  पशवाणी

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संशोधक:
  यशोविजयसूरी म.सा.

  संपादक:
  लब्धिवल्लभविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  -
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  52
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  108
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  A-530

  वादमाला

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  यशोविजय उपा
  टिकाकार:
  मुनि यशोविजय

  संपादक:
  मुनि यशोविजय

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  हिन्दी, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2049
  पन्ने:
  201
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  120
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  A-531

  स्याद्वादरह्सय

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  यशोविजय उपा
  टिकाकार:
  मुनि यशोविजय

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  हिन्दी, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2052
  पन्ने:
  566
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  145
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  A-527

  शतवर्षीय ( १०० ) श्री सीमंधरस्वामी प्रत्यक्ष पंचांग (वि.सं. २०९६ से २१२० )
  भाग - 2

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  अरविंदसागरसूरी म.सा.
  प्रकाशक:
  अरुणोदय फाउन्डेशन
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2017
  विक्रम संवत:
  2073
  पन्ने:
  315
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  1000
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -