Books

 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4066

  महेंक मार्गानुसारितानी

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  राजरत्नसूरि म.सा.
  प्रकाशक:
  धर्मकृपा ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  124
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  145
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4067

  दुनिया का दर्पण
  भाग - 2

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  राजहंससूरी म.सा.
  संपादक:
  राजप्रियविजय म.सा.

  अनुवादक:
  नरेन्द्र मुणोत

  प्रकाशक:
  श्रुतज्ञान संस्कार पीठ
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  168
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  90
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4068

  वार्तानो वरसाद
  भाग - 2

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  राजेन्द्रसूरी म.सा.
  संपादक:
  राजहंससूरी म.सा.

  प्रकाशक:
  श्रुतज्ञान संस्कार पीठ
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2017
  विक्रम संवत:
  2073
  पन्ने:
  120
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  60
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4069

  वार्तानो वरसाद
  भाग - 3

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  राजेन्द्रसूरी म.सा.
  संपादक:
  राजहंससूरी म.सा.

  प्रकाशक:
  श्रुतज्ञान संस्कार पीठ
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2017
  विक्रम संवत:
  2073
  पन्ने:
  151
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  80
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4070

  वार्तानो वरसाद
  भाग - 4

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  राजेन्द्रसूरी म.सा.
  संपादक:
  राजहंससूरी म.सा.

  प्रकाशक:
  श्रुतज्ञान संस्कार पीठ
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2017
  विक्रम संवत:
  2073
  पन्ने:
  147
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  80
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4074

  ध्यान विचार

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  पूर्वाचार्य
  विवेचक :
  कलापूर्णसूरि म.सा.

  अनुवादक:
  मुक्ति - मुनिचंद्रसूरी

  प्रकाशक:
  जैन साहित्य विकास मंडळ
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  ध्यान योग
  वर्ष:
  1990
  विक्रम संवत:
  2046
  पन्ने:
  198
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  100
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4076

  मौतिक्कद्व्यम

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  मुक्ति - मुनिचंद्रसूरी
  अनुवादक:
  मुक्तितिलकविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  शांति जिन आराधक मंडळ
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  224
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4077

  आत्मकथाओ
  भाग - 1

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  मुक्ति - मुनिचंद्रसूरी
  अनुवादक:
  मुक्तिश्रमणविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  शांति जिन आराधक मंडळ
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2013
  विक्रम संवत:
  2069
  पन्ने:
  414
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4078

  त्रिषष्टिशलाकापुरुषविचार :

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  कल्याणविजय म.सा.
  संपादक:
  वैराग्यरतिविजय म. सा.

  प्रकाशक:
  श्रुतभवन संशोधन केन्द्र - पुना
  भाषा:
  हिन्दी, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  2074
  पन्ने:
  90
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  100
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4078.1

  चोवीसजिन अंतरगर्भित स्तवन

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  रामविज म.सा.
  संपादक:
  वैराग्यरतिविजय म. सा.

  प्रकाशक:
  श्रुतभवन संशोधन केन्द्र - पुना
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  2074
  पन्ने:
  90
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  100
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4079

  विस्तृत अर्धमागधी व्याकरण
  भाग - 1

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  के. वा. आप्टे
  संपादक, अनुवादक:
  वैराग्यरतिविजय म. सा.

  अनुवादक:
  भूपतवंश

  प्रकाशक:
  श्रुतभवन संशोधन केन्द्र - पुना
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2019
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  338
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  250
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4080

  विस्तृत अर्धमागधी व्याकरण
  भाग - 2

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  के. वा. आप्टे
  संपादक, अनुवादक:
  वैराग्यरतिविजय म. सा.

  अनुवादक:
  भूपतवंश

  प्रकाशक:
  श्रुतभवन संशोधन केन्द्र - पुना
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2019
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  334
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  250
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4081

  उपदेशरत्नाकर

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  यशोविजय गणि
  अनुवादक:
  मंजुनाथ भट्ट, मधुरहंसाश्रीजी, धन्यहंसाश्रीजी

  संपादक:
  वैराग्यरतिविजय म. सा.

  प्रकाशक:
  श्रुतभवन संशोधन केन्द्र - पुना
  भाषा:
  हिन्दी, गुजराती, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2019
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  53
  किताब स्वरूप:
  प्रत
  मूल्य:
  100
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4082

  द्रष्टान्तशतकम् ( अवचूरी सहित )

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  नरेन्द्रप्रभसूरी म.सा.
  अनुवादक:
  विनय गायकवाड, मधुरहंसाश्रीजी, धन्यहंसाश्रीजी

  प्रकाशक:
  श्रुतभवन संशोधन केन्द्र - पुना
  भाषा:
  हिन्दी, गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2019
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  73
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  100
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4083

  शुभाभिलाषा

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  प्रशमरतिविजय म.सा.
  टिकाकार:
  अमोध प्रभुदेसाई

  अनुवादक:
  धन्यहंसाश्रीजी

  प्रकाशक:
  श्रुतभवन संशोधन केन्द्र - पुना
  भाषा:
  हिन्दी, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2019
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  82
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  150
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4084

  नव्यन्यायभाषाप्रदीप :

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  महेशचन्द्र न्यायरत्न
  अनुवादक:
  उज्जवला झा

  प्रकाशक:
  श्रुतभवन संशोधन केन्द्र - पुना
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2019
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  176
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  100
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-4085

  कारिकावली ( सिध्धान्तमुक्तावली सहित )

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  विश्वनाथ न्याय पंचानन
  संशोधन:
  नारायण राम आचार्य

  प्रकाशक:
  निर्णय सागर प्रेस
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2019
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  104
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-1691

  भगवान श्री शांतिनाथ

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  पूर्णचन्द्रसूरी म.सा.
  प्रकाशक:
  पंच प्रस्थान पुण्य स्मृति प्रकाशन
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2059
  पन्ने:
  144
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  40
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-1692

  जयतिहुअणस्तोत्र

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  राजशेखरसूरि म.सा.
  संकलक:
  धर्मतिलकविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  कांतिविजय गणि जैन ग्रंथमाळा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2068
  पन्ने:
  64
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  13
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-1696

  खजानो : खुमारी ने खमीरीनो

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  पूर्णचन्द्रसूरी म.सा.
  प्रकाशक:
  संस्कृति प्रकाशन
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1999
  विक्रम संवत:
  2055
  पन्ने:
  103
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  20
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-1697

  हैम - संस्कृत प्रवेशिका - प्रथमानी मार्गदर्शिका ( गाईड )
  भाग - 3

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  शिवलाल नेमचंद शाह
  प्रकाशक:
  यशोविजय जैन संस्कृत पाठशाला
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1987
  विक्रम संवत:
  2043
  पन्ने:
  80
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-1698

  संस्कृत शब्द रुपावली

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संकलन:
  श्रुतदर्शिताश्रीजी म.सा.

  संपादक :
  धर्मशेखरविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  अरिहंत आराधक ट्रस्ट - भिवंडी
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2061
  पन्ने:
  237
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  40
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-1699

  संस्कृत शब्द रुपावली

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संकलन:
  श्रुतदर्शिताश्रीजी म.सा.

  प्रेरक/संपादक :
  धर्मशेखरविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  अरिहंत आराधक ट्रस्ट - भिवंडी
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2061
  पन्ने:
  237
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  40
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-1700

  संस्कृत मन्दिरान्त प्रवेशिका

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  रामकृष्ण गोपाल भांडारकर
  अनुवादक:
  ताराशंकर रामचंद्र शास्त्री

  संपादक:
  अनंतचंद्रविजय म.

  प्रकाशक:
  सांडेराव जिनेंद्र भवन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2042
  पन्ने:
  342
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-1702

  नवतत्व प्रकरण सार्थ

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  प्रकाशक:
  यशोविजय जैन संस्कृत पाठशाला, जैन श्रेयस्कर मंडल - महेसाणा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2006
  विक्रम संवत:
  2062
  पन्ने:
  175
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  36
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-1703

  सूर्यसहस्रनामसंग्रहत्रयम

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  भानुचन्द्र, हेमविजय, जिनसेन
  संपादक:
  धर्मधुरंधरसूरी म.सा.

  प्रकाशक:
  जैन विधा शोध संस्थान
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2004
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  185
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  35
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-1704

  आगमोनुं दिग्दर्शन

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  हीरालाल रसिकदास कापडिया
  प्रकाशक:
  विनयचंद गुलाबचंद शाह
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1948
  विक्रम संवत:
  2004
  पन्ने:
  240
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  15
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-53

  पंच प्रतिक्रमण सूत्र

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संपादक:
  शीलरत्नाश्रीजी म.सा.

  प्रकाशक:
  श्रुतज्ञान संस्कार पीठ
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2017
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  266
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  150
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-54

  सुलभ धातु रूप कोश

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  कुमदविजय म.सा.
  प्रेरक :
  कुलचन्द्रसूरी म.सा.

  प्रकाशक:
  दिव्यदर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2016
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  140
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-136

  पर्युषण पर्वोत्सव

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संपादक:
  शीलरत्नाश्रीजी म.सा.

  प्रकाशक:
  श्रुतज्ञान संस्कार पीठ
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2072
  पन्ने:
  112
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  22
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-140

  उवसग्गहरं स्तोत्र

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  भद्रगुप्तसूरि म.सा.
  संपादक:
  भद्रबाहुविजय म.सा.

  प्रकाशक:
  विश्व कल्याण प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1998
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  59
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  25
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-974

  कथा मंजरी

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संपादक:
  साराभाई मणिलाल नवाब

  प्रकाशक:
  साराभाई मणिलाल नवाब
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1954
  विक्रम संवत:
  2010
  पन्ने:
  240
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  P-208

  यशोधरचरित्रम्

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2068
  पन्ने:
  51
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  40
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-150

  कथा - निर्ज़री

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  तत्वदर्शनाश्रीजी म.सा.
  प्रकाशक:
  श्रुतज्ञान संस्कार पीठ
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2015
  विक्रम संवत:
  2071
  पन्ने:
  116
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  125
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-260

  रणमां खिल्युं गुलाब _ _ _

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  राजहंसविजय म.सा.
  प्रकाशक:
  श्रुतज्ञान संस्कार पीठ
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2072
  पन्ने:
  78
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  45
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-305

  सद्गुरु शेलडी सांठो

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  रचना :
  धर्मधुरंधरसूरी म.सा.

  अनुवादक:
  हेमचन्द्रसूरि म.सा.

  प्रकाशक:
  श्रुतज्ञान प्रसारक सभा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  2074
  पन्ने:
  92
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  150
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-323

  परम साथे प्रीत

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  रचना :
  हेमचंद्रसूरि म.सा.

  प्रकाशक:
  श्रुतज्ञान प्रसारक सभा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  2074
  पन्ने:
  80
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  125
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-326

  संगीत सज्जायनुं

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  -
  संकलन:
  उदयचंद्राश्रीजी म.सा.

  प्रकाशक:
  हेम प्रकाशन - भिवंडी
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  106
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  D-575

  संकल्पे सिध्धि वसे

  आचार्य अजितशेखरसूरि ज्ञानभंडार - कासार वडवली(थाना)

  लेखक:
  राजरत्नसूरि म.सा.
  संपादक:
  राजवल्ल्भसूरी म.सा.

  प्रकाशक:
  श्रुतज्ञान संस्कार पीठ
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2017
  विक्रम संवत:
  2073
  पन्ने:
  117
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  90
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  A-9

  आत्मानुभूतिनो एक पिपासु

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  मुक्तिवल्लभ वि. म.
  संपादक:
  दिव्यरत्न वि. म.

  संपादक:
  अजितशेखरसूरि म.

  प्रकाशक:
  श्री श्वे. मू. जै. संघ - शाहुपुरी, कोल्हापुर
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  14
  शेल्फ:
  1
  टिप्पणि:
  आचार्य श्री धर्मजितसूरि म. सा. नु जीवनचरित्र