Books

 • Img-default-bookcover
  Request

  B-836

  आचार्यपद की अनुभूति

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  -
  संपादक :
  पुंडरिकप्रभविजयजी म./पुनितप्रभविजयजी म.

  प्रकाशक:
  मुक्ति-चंद्र श्रमण आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2016
  विक्रम संवत:
  2073
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-839

  भुवनभानु शताब्दी सौरभ

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  -
  संशोधक :
  पद्मसेनविजय म./भुवनविजयजी म.

  प्रकाशक:
  भुवनभानुसूरिजी जन्म शताब्दी महोत्सव समिति
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2012
  विक्रम संवत:
  2068
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-844

  सम्यक्त्व प्रकरण

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  चंद्रप्रभसूरि म.
  टीकाकार:
  तिलकाचार्य

  संपादक:
  पुण्यकीर्तिविजय म.

  प्रकाशक:
  सन्मार्ग प्रकाशन
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-847

  सम्यक्त्व रहस्य प्रकरणम्

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  सिद्धसेनसूरि म.
  टीकाकार:
  हितवर्धनविजय म.

  प्रकाशक:
  कुसुम अमृत ट्रस्ट
  भाषा:
  प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2019
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-850

  गिरनार संवेदना

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  हेमवल्लभविजय म.
  अनुवादक :
  संस्कारनिधिश्रीजी म.

  प्रकाशक:
  गिरनार महातीर्थ विकास समिति
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2073
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-855

  गुडार्धतत्त्वालोकः
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  धर्मदत्त झा
  टीकाकार :
  भक्तियशविजय म.

  संशोधक:
  रत्नबोधिविजय म.

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-856

  गुडार्धतत्त्वालोकः
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  धर्मदत्त झा
  टीकाकार :
  भक्तियशविजय म.

  संशोधक:
  रत्नबोधिविजय म.

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-857

  गुडार्धतत्त्वालोकः
  भाग - 4

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  धर्मदत्त झा
  टीकाकार :
  भक्तियशविजय म.

  संशोधक:
  रत्नबोधिविजय म.

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-858

  गुडार्धतत्त्वालोकः
  भाग - 5

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  धर्मदत्त झा
  टीकाकार :
  भक्तियशविजय म.

  संशोधक:
  रत्नबोधिविजय म.

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-859

  गुडार्धतत्त्वालोकः
  भाग - 6

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  धर्मदत्त झा
  टीकाकार :
  भक्तियशविजय म.

  संशोधक:
  रत्नबोधिविजय म.

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-860

  गुडार्धतत्त्वालोकः
  भाग - 7

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  धर्मदत्त झा
  टीकाकार :
  भक्तियशविजय म.

  संशोधक:
  रत्नबोधिविजय म.

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-861

  गुडार्धतत्त्वालोकः
  भाग - 8

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  धर्मदत्त झा
  टीकाकार :
  भक्तियशविजय म.

  संशोधक:
  रत्नबोधिविजय म.

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-862

  गुडार्धतत्त्वालोकः
  भाग - 9

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  धर्मदत्त झा
  टीकाकार :
  भक्तियशविजय म.

  संशोधक:
  रत्नबोधिविजय म.

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-863

  गुडार्धतत्त्वालोकः
  भाग - 10

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  धर्मदत्त झा
  टीकाकार :
  भक्तियशविजय म.

  संशोधक:
  रत्नबोधिविजय म.

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-864

  गुडार्धतत्त्वालोकः
  भाग - 11

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  धर्मदत्त झा
  टीकाकार :
  भक्तियशविजय म.

  संशोधक:
  रत्नबोधिविजय म.

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-865

  गुडार्धतत्त्वालोकः
  भाग - 12

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  धर्मदत्त झा
  टीकाकार :
  भक्तियशविजय म.

  संशोधक:
  रत्नबोधिविजय म.

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-866

  गुडार्धतत्त्वालोकः
  भाग - 13

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  धर्मदत्त झा
  टीकाकार :
  भक्तियशविजय म.

  संशोधक:
  रत्नबोधिविजय म.

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-867

  गुडार्धतत्त्वालोकः
  भाग - 14

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  धर्मदत्त झा
  टीकाकार :
  भक्तियशविजय म.

  संशोधक:
  रत्नबोधिविजय म.

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-871

  तत्वन्यायविभाकर
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  लब्धिसूरि म.
  टीकाकार:
  भंद्रकरसूरि म.

  संकलक:
  विक्रमसेनविजय म.

  प्रकाशक:
  लब्धि भुवन जैन साहित्य सदन
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2067
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-872

  तत्वन्यायविभाकर
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  लब्धिसूरि म.
  टीकाकार:
  भंद्रकरसूरि म.

  संकलक:
  विक्रमसेनविजय म.

  प्रकाशक:
  लब्धि भुवन जैन साहित्य सदन
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2067
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-873

  गच्छाचारप्रकीर्णकम्
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  पुर्वाचार्य
  वृतिकार:
  विमलगणि वि. म.

  संशोधक:
  रत्नसुंदरविजयजी म./भव्यसुंदरविजयजी म.

  संपादक:
  गुणरत्नसूरि म./रश्मिरत्नसुरि म.

  प्रकाशक:
  जिनगुण आराधक ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  आगम
  वर्ष:
  2015
  विक्रम संवत:
  2071
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-874

  गच्छाचारप्रकीर्णकम्
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  पुर्वाचार्य
  वृतिकार:
  विमलगणि वि. म.

  संशोधक:
  रत्नसुंदरविजयजी म./भव्यसुंदरविजयजी म.

  संपादक:
  गुणरत्नसूरि म./रश्मिरत्नसुरि म.

  प्रकाशक:
  जिनगुण आराधक ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  आगम
  वर्ष:
  2015
  विक्रम संवत:
  2071
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-875

  गुरुगुणषटत्रिंशत्षटत्रिंशिकाकुलकम
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  रत्नशेखरसूरि म.
  टीकाकार:
  रत्नबोधिविजय म.

  अनुवादक:
  रत्नबोधिविजय म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2015
  विक्रम संवत:
  2071
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-876

  गुरुगुणषटत्रिंशत्षटत्रिंशिकाकुलकम
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  रत्नशेखरसूरि म.
  टीकाकार:
  रत्नबोधिविजय म.

  अनुवादक:
  रत्नबोधिविजय म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2015
  विक्रम संवत:
  2071
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-877

  गुरुगुणषटत्रिंशत्षटत्रिंशिकाकुलकम
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  रत्नशेखरसूरि म.
  टीकाकार:
  रत्नबोधिविजय म.

  अनुवादक:
  रत्नबोधिविजय म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2015
  विक्रम संवत:
  2071
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-891

  आचारांग सूत्र
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  सुधर्मास्वामि म.
  टीकाकार:
  शीलंकाचार्य म.

  निर्युक्ति:
  भद्रबाहुस्वामी म.

  अनुवादक/संपादक :
  रत्नज्योत वि.म.

  प्रकाशक:
  रंजन विजयजी जैन पुस्तकालय
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2064
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-892

  आचारांग सूत्र
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  सुधर्मास्वामि म.
  टीकाकार:
  शीलंकाचार्य म.

  निर्युक्ति:
  भद्रबाहुस्वामी म.

  अनुवादक/संपादक :
  रत्नज्योत वि.म.

  प्रकाशक:
  रंजन विजयजी जैन पुस्तकालय
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2064
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-893

  आचारांग सूत्र
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  सुधर्मास्वामि म.
  टीकाकार:
  शीलंकाचार्य म.

  निर्युक्ति:
  भद्रबाहुस्वामी म.

  अनुवादक/संपादक :
  रत्नज्योत वि.म.

  प्रकाशक:
  रंजन विजयजी जैन पुस्तकालय
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2064
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-904

  सम्यक्त्व शल्योद्वार

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आत्मारामजी म.
  संपादक :
  संयमकीर्तिविजय म.

  प्रकाशक:
  सम्यग्ज्ञान प्रचारक समिति
  भाषा:
  हिन्दी, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2071
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-905

  द्वात्रिंशद् द्वात्रिंशिका (बत्रीशी 9थी15)
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  महो. यशोविजयजी म.
  टीकाकार:
  स्वोपज्ञ

  अनुवादक:
  अभयशेखरसूरि म.

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2069
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-906

  द्वात्रिंशद् द्वात्रिंशिका (बत्रीशी 16थी22)
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  महो. यशोविजयजी म.
  टीकाकार:
  स्वोपज्ञ

  अनुवादक:
  अभयशेखरसूरि म.

  प्रकाशक:
  दिव्य दर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2069
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-907

  गच्छाचार प्रकीर्णकम्
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  पुर्वाचार्य
  वृतिकार:
  विमलगणि वि. म.

  संपादक:
  रश्मिरत्नसुरि म.

  प्रकाशक:
  जिनगुण आराधक ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2015
  विक्रम संवत:
  2071
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-908

  गच्छाचार प्रकीर्णकम्
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  पुर्वाचार्य
  वृतिकार:
  विमलगणि वि. म.

  संपादक:
  रश्मिरत्नसुरि म.

  प्रकाशक:
  जिनगुण आराधक ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2015
  विक्रम संवत:
  2071
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-909

  गच्छाचार प्रकीर्णकम्
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  पुर्वाचार्य
  वृतिकार:
  विमलगणि वि. म.

  संपादक:
  रश्मिरत्नसुरि म.

  प्रकाशक:
  जिनगुण आराधक ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2015
  विक्रम संवत:
  2071
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-910

  नव्यलघु क्षेत्रसमासः

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  सोमतिलकसूरी म.
  अवचूरी:
  गुणरत्नसूरि म.

  संपादक :
  पुण्यकीर्तिविजय म.

  प्रकाशक:
  टींटोई श्वेतांबर मू. जैन संघ
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2016
  विक्रम संवत:
  2072
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-911

  वैराग्यकल्पलता

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  महो. यशोविजय म.
  संपादक:
  पुण्यरत्नसूरि म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2017
  विक्रम संवत:
  2073
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-913

  तत्वनिर्णयप्रासाद
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आनंदसूरिजी म.
  संपादक:
  संयमकीर्तिविजय म.

  प्रकाशक:
  -
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2074
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-914

  तत्वनिर्णयप्रासाद
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आनंदसूरिजी म.
  संपादक:
  संयमकीर्तिविजय म.

  प्रकाशक:
  -
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2074
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-915

  अध्यात्म उपनिषद्
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  महो यशोविजय म.
  अनुवादक:
  जगच्चंद्रसूरि म./जयसुंदरसुरि म.

  प्रकाशक:
  -
  भाषा:
  हिन्दी, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2016
  विक्रम संवत:
  2072
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-916

  अध्यात्म उपनिषद्
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  महो यशोविजय म.
  अनुवादक:
  जगच्चंद्रसूरि म./जयसुंदरसुरि म.

  प्रकाशक:
  -
  भाषा:
  हिन्दी, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2016
  विक्रम संवत:
  2072
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-917

  व्याप्तिपंचक

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  गंगेशोपाध्याय
  टिकाकार:
  मथुरानाथ

  संपादक:
  पद्मकीर्तिविजयजी म.

  प्रकाशक:
  -
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2072
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-919

  तत्वार्थाधिगमसूत्र
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  उमास्वाति म.
  टीकाकार:
  सिद्धसेनगणि म.

  अनुवादक:
  उदयप्रभविजय म.

  प्रकाशक:
  -
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2016
  विक्रम संवत:
  2072
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-920

  तत्वार्थाधिगमसूत्र
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  उमास्वाति म.
  टीकाकार:
  सिद्धसेनगणि म.

  अनुवादक:
  उदयप्रभविजय म.

  प्रकाशक:
  -
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2016
  विक्रम संवत:
  2072
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-921

  जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्रं (उपाङ्गम्)
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  -
  टीकाकार:
  पुण्यसागरगणि म.

  संपादक:
  पार्श्वरत्नसागरविजयजी म.

  प्रकाशक:
  -
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-922

  जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्रं (उपाङ्गम्)
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  -
  टीकाकार:
  पुण्यसागरगणि म.

  संपादक:
  पार्श्वरत्नसागरविजयजी म.

  प्रकाशक:
  -
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  2075
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-926

  आवश्यक निर्युक्ति दिपिका (भाग-1)

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  माणिक्यशेखरसूरि म.
  संशोधक:
  रत्नशेखरसूरि म.

  संपादक:
  रत्नज्योतविजय म.

  प्रकाशक:
  हर्षपुष्पामृत जैन ग्रंथमाळा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2004
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-927

  विषविलयः

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  रत्नसुंदरसूरी म.
  संशोधक:
  यशरत्नविजय म.

  अनुवादक:
  धन्यरेखाश्रीजी म.

  प्रकाशक:
  रत्नत्रयी ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-929

  वसुदेव हिंडी (भाषांतर)
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  संघदासगणि वाचक
  अनुवादक:
  भोगीलाल सांडेसरा

  प्रकाशक:
  जैन आत्मानंद सभा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2071
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-930

  संभारणा सूरि प्रेमनां

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  वीररत्नविजय म.
  संपादक:
  पुण्यपालसूरि म.

  प्रकाशक:
  भारतीय प्राच्यतत्व प्रकाशन समिति
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  चरित्र
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2039
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  B-953

  सम्यक्त्व शल्योद्वार

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आत्मारामजी म.
  संपादक :
  संयमकीर्तिविजय म.

  प्रकाशक:
  सम्यग्ज्ञान प्रचारक समिति
  भाषा:
  गुजराती, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2071
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -