Books

 • Img-default-bookcover
  Request

  C-31

  भुवनभानु एन्साइक्लोपीडिया
  भाग - 5

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. भुवनभानुसूरि म.
  संपादक:
  पं. पद्मसेन वि. म.

  प्रकाशक:
  दिव्यदर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2010
  विक्रम संवत:
  2066
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-32

  भुवनभानु एन्साइक्लोपीडिया
  भाग - 6

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. भुवनभानुसूरि म.
  संपादक:
  पं. पद्मसेन वि. म.

  प्रकाशक:
  दिव्यदर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2010
  विक्रम संवत:
  2066
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-33

  भुवनभानु एन्साइक्लोपीडिया
  भाग - 7

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. भुवनभानुसूरि म.
  संपादक:
  पं. पद्मसेन वि. म.

  प्रकाशक:
  दिव्यदर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2010
  विक्रम संवत:
  2066
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-34

  भुवनभानु एन्साइक्लोपीडिया
  भाग - 8

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. भुवनभानुसूरि म.
  संपादक:
  पं. पद्मसेन वि. म.

  प्रकाशक:
  दिव्यदर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2010
  विक्रम संवत:
  2066
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-35

  भुवनभानु एन्साइक्लोपीडिया
  भाग - 9

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. भुवनभानुसूरि म.
  संपादक:
  पं. पद्मसेन वि. म.

  प्रकाशक:
  दिव्यदर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2010
  विक्रम संवत:
  2066
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-36

  भुवनभानु एन्साइक्लोपीडिया
  भाग - 10

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. भुवनभानुसूरि म.
  संपादक:
  पं. पद्मसेन वि. म.

  प्रकाशक:
  दिव्यदर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2010
  विक्रम संवत:
  2066
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-327

  उपदेशमाळा
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  श्री धर्मदास गणि म.
  विवेचक:
  पं. चंद्रशेखर वि. गणि म.

  प्रकाशक:
  कमल प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2001
  विक्रम संवत:
  2057
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-328

  उपदेशमाळा
  भाग - 4

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  श्री धर्मदास गणि म.
  विवेचक:
  पं. चंद्रशेखर वि. गणि म.

  प्रकाशक:
  कमल प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2001
  विक्रम संवत:
  2057
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-329

  उपदेशमाळा
  भाग - 5

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  श्री धर्मदास गणि म.
  विवेचक:
  पं. चंद्रशेखर वि. गणि म.

  प्रकाशक:
  कमल प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2002
  विक्रम संवत:
  2058
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-386

  शांत सुधारस
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  महो. विनयविजयजी म.
  विवेचक:
  आ. भद्रगुप्तसूरि म.

  प्रकाशक:
  विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1996
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-397

  श्रावक जीवन
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. भद्रगुप्तसूरि म.
  []:
  []

  प्रकाशक:
  विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2046
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-400

  धम्मं शरणं पवज्जामि
  भाग - 4

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. भद्रगुप्तसूरि म.
  []:
  []

  प्रकाशक:
  विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1994
  विक्रम संवत:
  2050
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-402

  धम्मं शरणं पवज्जामि
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. भद्रगुप्तसूरि म.
  []:
  []

  प्रकाशक:
  विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2043
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-403

  धम्मं शरणं पवज्जामि
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. भद्रगुप्तसूरि म.
  संपादक:
  मुनि भद्रबाहु वि. म.

  प्रकाशक:
  विश्वकल्याण प्रकाशन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2043
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-409

  पाईअ विन्नाण गाहा

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. कस्तूरसूरि म.
  अनुवादक:
  आ. सोमचंद्रसूरि म.

  प्रकाशक:
  नेमि विज्ञान कस्तूरसूरि ज्ञानमंदिर
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  1990
  विक्रम संवत:
  2046
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-424

  उपदेश रत्नाकर
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. मुनिसुंदरसूरि म.
  अनुवादक:
  आ. कल्पयशसूरि म.

  प्रकाशक:
  जैन श्वे. मू. ट्रस्ट गांधीनगर, बेंगलोर
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2003
  विक्रम संवत:
  2059
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-445

  कर्मप्रकृति प्रश्नोत्तरी
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. अभयशेखरसूरि म.
  []:
  []

  प्रकाशक:
  श्वे. मू. जैन संघ, बोरीवली
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2049
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-446

  कर्मप्रकृति प्रश्नोत्तरी
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. अभयशेखरसूरि म.
  []:
  []

  प्रकाशक:
  श्वे. मू. जैन संघ, बोरीवली
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2049
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-453

  बत्रीशीना सथवारे कल्याणनी पगथारे
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. अभयशेखरसूरि म.
  []:
  []

  प्रकाशक:
  दिव्यदर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2063
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-454

  बत्रीशीना सथवारे कल्याणनी पगथारे
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. अभयशेखरसूरि म.
  []:
  []

  प्रकाशक:
  दिव्यदर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2064
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-455

  बत्रीशीना सथवारे कल्याणनी पगथारे
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. अभयशेखरसूरि म.
  []:
  []

  प्रकाशक:
  दिव्यदर्शन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2065
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-461

  पिस्तालीस आगमनी मोटी पूजा

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  श्री रूपविजयजी म.
  संपादक:
  आ. राजहंससूरि म.

  प्रकाशक:
  श्रुतज्ञान प्रसारक सभा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2004
  विक्रम संवत:
  2060
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-468

  परमपददायी आनंदघन पदरेह
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  पं. मुक्तिदर्शन वि. म.
  []:
  []

  प्रकाशक:
  अंधेरी गुजराती जैन संघ, इर्ला
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-478

  नवपद मंजुषा

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  -
  संपादक:
  मुनि अमितयश वि. म.

  प्रकाशक:
  सोहनलालजी आनंदकुमारजी तालेडा
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2005
  विक्रम संवत:
  2061
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-491

  सूत्र संवेदना
  भाग - 4

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  -
  संकलक:
  सा. प्रशमिताश्रीजी म.

  प्रकाशक:
  सन्मार्ग प्रकाशन
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2006
  विक्रम संवत:
  2062
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-493

  गुरुवाणी
  भाग - 2

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  मुनि जंबु विजयजी म.
  संपादक:
  सा. जिनेंद्रप्रभाश्रीजी म.

  प्रकाशक:
  सिद्धि भुवन मनोहर जैन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2007
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-494

  गुरुवाणी
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  मुनि जंबु विजयजी म.
  संपादक:
  सा. जिनेंद्रप्रभाश्रीजी म.

  प्रकाशक:
  सिद्धि भुवन मनोहर जैन ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2007
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-878

  ऋषिभाषितसूत्रम्
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  प्रत्येकबुद्ध महर्षि
  टीकाकार:
  आ. कल्याणबोधिसूरि म.

  संशोधक:
  आ. कल्याणबोधिसूरि म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2010
  विक्रम संवत:
  2066
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-2014

  पदार्थ प्रकाश (उदीरणाकरण-उपशमनाकरण-निधितिकरण-निकाचनाकरण)
  भाग - 12

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  -
  संकलक:
  हेमचंद्रसूरि म.

  प्रकाशक:
  संघवी अंबालाल रतनचंद जैन धार्मिक ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-2274

  पदार्थ प्रकाश (कर्मप्रकृति-संक्रमकरण-उद्धर्तनाकरण-अपर्वतनाकरण)
  भाग - 11

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  -
  संकलक:
  हेमचन्द्रसूरी म.

  प्रकाशक:
  संघवी अंबालाल रतनचंद जैन धार्मिक ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2067
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-2259

  पदार्थ प्रकाश (श्री श्रावक व्रत भंग प्रकरण + गांगेय भंग प्रकरण)
  भाग - 17

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  अवचूरि
  संकलक:
  आ. हेमचंद्रसूरि म.

  प्रकाशक:
  संघवी अंबालाल रतनचंद जैन धार्मिक ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2013
  विक्रम संवत:
  2069
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-2007

  पदार्थ प्रकाश (कर्मग्रंथ 1, 2)
  भाग - 3

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  -
  संकलन:
  हेमचंद्रसूरि म.

  संपादक:
  आ. हेमचंद्रसूरि म.

  प्रकाशक:
  संघवी अंबालाल रतनचंद जैन धार्मिक ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2071
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-2003

  पदार्थ प्रकाश (क्षेत्रसमास बृहत्क्षेत्रसमास लघुक्षेत्रसमास)
  भाग - 9

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  -
  संकलक:
  हेमचन्द्रसूरी म.

  प्रकाशक:
  संघवी अंबालाल रतनचंद जैन धार्मिक ट्रस्ट - मुंबई
  भाषा:
  गुजराती, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2013
  विक्रम संवत:
  2069
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-2015

  पदार्थ प्रकाश (कर्मप्रकृति-उदयाधिकार-सताधिकार)
  भाग - 13

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  -
  संकलक:
  हेमचंद्रसूरि म.

  प्रकाशक:
  संघवी अंबालाल रतनचंद जैन धार्मिक ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2068
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-152

  पार्श्वनाथ चरित्र

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  पं. काशीनाथ जैन
  अनुवादक:
  पं. पद्मविजयजी गणि म.

  संपादक:
  मुनि जयानंद वि. म.

  प्रकाशक:
  गुरु रामचंद्र प्रकाशन समिति
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-417

  सूक्त रत्नावली

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  आ. सेनसूरि म.
  संपादक:
  डो.सागरमल जैन

  संपादक:
  मुनि मोक्षरति वि. म.

  प्रकाशक:
  प्राच्य विद्यापीठ
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-467

  जैन धर्म प्रवेशिका

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  -
  संपादक:
  पं. रत्नज्योत वि. म.

  प्रकाशक:
  रंजनविजयजी जैन पुस्तकालय
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2003
  विक्रम संवत:
  2059
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-480

  शांत सुधारस

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  महो. विनयविजयजी म.
  अनुवादक:
  आ. भद्रगुप्तसूरि

  अनुवादक:
  सद्गुणसूरि

  अनुवादक:
  धुरंधर वि.म.

  प्रकाशक:
  श्रुतज्ञान प्रसारक सभा
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2062
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-1224

  पार्श्वनाथ चरित्रम् (गद्य)

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  मुनि सुखसागरजी म.
  संपादक :
  पं. रत्नज्योत वि. म.

  प्रकाशक:
  रंजनविजयजी जैन पुस्तकालय
  भाषा:
  संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_53737c28f9d784455900001b
  Request

  C-1406

  जीवदयाप्रकरणम्

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  पूर्वाचार्य
  टीकाकार:
  कल्याणबोधिसूरि म.

  अनुवादक/संपादक:
  कल्याणबोधिसूरि म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2066
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_53744a2ef9d7844559000042
  Request

  C-1425

  सद्बोधचंद्रोदय

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  भद्रबाहु / पद्मनंदि
  वार्तिक:
  कल्याणबोधिसूरि म.

  अनुवादक/संपादक:
  कल्याणबोधिसूरि म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2068
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • S_53744dccf9d7844559000050
  Request

  C-1432

  तत्त्वोपनिषद्

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  सिद्धसेनदिवाकरसूरि म.
  वार्तिक:
  कल्याणबोधिसूरि म.

  अनुवादक/संपादक:
  कल्याणबोधिसूरि म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  हिन्दी, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-1690

  ESSENCE OF JAINISM
  भाग - 1

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  चंद्रोदयसूरि म.
  संपादक:
  कुलदर्शनविजयजी म.

  प्रकाशक:
  श्री 108 जैन तीर्थ दर्शन भवन ट्रस्ट
  भाषा:
  अंग्रेजी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-1672

  रयणसेहरनिवकहा

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  जिनहर्षगणि म.
  प्रेरक:
  हेमचंद्रसूरि म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट - मुंबई
  भाषा:
  संस्कृत, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-1674

  बृहत्संग्रहणि यंत्रोद्धार

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  -
  उद्धारक:
  शास्त्री जेठालाल हरिभाई

  प्रेरक :
  हेमचंद्रसूरि म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2013
  विक्रम संवत:
  2069
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-1775

  तन मन जीवन की शुद्धि करनेवाला मननीय ग्रंथ

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  -
  संपादक/संकलक :
  राजेन्द्रसुरि म.

  प्रकाशक:
  दिव्य संदेश प्रकाशन
  भाषा:
  हिन्दी
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-2278

  मुहपत्ति चर्चा

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  कुलचंद्रसूरि म.
  संपादक:
  वज्रसेनविजय म.

  संपादक:
  वज्रसेनविजय म.

  प्रकाशक:
  जिनशासन आराधना ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2016
  विक्रम संवत:
  -
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  पुस्तक
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-2310

  गुरुगुणषट्त्रिंशत्षट्त्रिंशिका कुलक

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  हेमचन्द्रसूरि म.
  प्रकाशक:
  अंबालाल रतनचंद जैन धार्मिक ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती, प्राकृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  2018
  विक्रम संवत:
  2074
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-2315

  दशवैकालिक सूत्र (तृतीय अध्ययन)

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  चन्द्रगुप्तसूरि म.
  प्रकाशक:
  अनेकांत प्रकाशन जैन रीलीजीयस ट्रस्ट
  भाषा:
  गुजराती
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2066
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -
 • Img-default-bookcover
  Request

  C-2323

  अभिधान चिंतामणि कोश

  आचार्यदेव श्री भुवनभानुसूरि ज्ञानभंडार - हुबली

  लेखक:
  हेमचंद्राचार्य म.
  संपादक:
  कस्तूरसूरि म.

  प्रकाशक:
  नेमि विज्ञान कस्तुरसूरी ज्ञान मंदिर
  भाषा:
  गुजराती, संस्कृत
  विषय:
  -
  वर्ष:
  -
  विक्रम संवत:
  2013
  पन्ने:
  -
  किताब स्वरूप:
  -
  मूल्य:
  -
  अलमारी:
  -
  शेल्फ:
  -
  टिप्पणि:
  -